etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

VIII	SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOMÄÄRÄYKSET

31 §	Sopimuksen voimassaolo

1.	Tämä sopimus tulee voimaan 1.5.2014 ja on voimassa 
30.9.2016 saakka ja senkin jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä 
viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä irtisanota.

2.	Jos tämä sopimus kokonaisuudessaan tai joltakin osaltaan 
irtisanotaan, on irtisanottavan puolen viimeistään 
ensimmäisessä sopimusneuvottelussa annettava 
muutosehdotus vastapuolelle. Irtisanomisen tulee tapahtua 
todistettavasti. Sopimuspuolet ovat velvolliset irtisanomisen 
tapahduttua ryhtymään viivyttelemättä neuvotteluihin uudesta 
sopimuksesta tai muutosehdotuksesta.

Muist. 1.	
Työntekijäin palkkaryhmittelyä koskevat muutosehdotukset voidaan tehdä myös sopimusneuvottelujen aikana.
3. Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa siksi, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai sopimusneuvottelut muuten ovat päättyneet. Helsingissä 24. päivänä lokakuuta 2013 Metsäteollisuus ry Jari Forss Hanna Luukkonen Paperiliitto r.y. Petri Vanhala Juhani Siira Timo Byman

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun