etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

4 §	Työrauhavelvoite

Ryhtyminen lakkoon, saartoon, työsulkuun tai näihin verrattaviin 
toimenpiteisiin tämän sopimuksen muuttamiseksi sen 
voimassaoloaikana tai lisäyksen saamiseksi siihen samoin kuin 
joukkoirtisanominen tai joukkoirtisanoutuminen saman 
tarkoituksen saavuttamiseksi on kielletty.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun