etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

II	TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET

6 §	Säännöllinen työaika

6.1 	Työaikamuodot

Teollisuuslaitoksissa, joissa sovelletaan tätä työehtosopimusta, 
ovat työaikamuodot seuraavat:

keskeytymätön vuorotyö		tam 37
päivätyö			tam 15, 16
jatkuva 1- ja 2-vuorotyö	tam 17, 27
keskeytyvä 2-vuorotyö		tam 25, 26
keskeytyvä 3-vuorotyö		tam 35, 36

Työaikamuoto määräytyy työvuorojärjestelmän tai työntekijän 
työtuntijärjestelmän perusteella.

SOV. Työaikamuoto ei vaihdu, mikäli työntekijän työtuntijärjestelmän työajat noudattavat työvuorojärjestelmän yhden vuoron säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisaikoja. Säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisaikojen poiketessa työvuorojärjestelmän yhden vuoron työajoista, vaihtuu työntekijän työaikamuoto.
Keskimääräinen työaika Paikallisesti voidaan sopia liittojen suostumuksella säännöllisen työajan järjestämisestä eri työaikamuotoja koskevista 6 §:n 8-10 kohtien määräyksistä poiketen siten, että säännöllinen työaika on enintään keskimäärin 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Työaikapankki Paikallisesti voidaan sopia työaikapankin käyttöönottamisesta työehtosopimuksen liitteenä oleva työaikapankkiohjeistuksen määräykset huomioiden. Työaikapankkisopimuksella voidaan poiketa
- työehtosopimuksen säännöllistä työaikaa koskevien 6 §:n 8-10 kohtien määräyksistä siten, että säännöllinen työaika on enintään keskimäärin 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon ajanjaksona ja - vuorovapailta maksettavaa korvausta koskevasta 6.12.5 kohdan määräyksestä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun