etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.12 	Kaikissa työaikamuodoissa sovellettavat 
vuorovapaamääräykset

6.12.1 	Vuorovapaiden tasaus

Ansaintakauden päättymiseen mennessä ei työntekijällä tulisi 
olla liikaa pidettyjä eikä pitämättömiä vuorovapaita.

Jos työntekijällä on ansaintakauden päättyessä liikaa pidettyjä 
vuorovapaita, teetetään ne takaisin. Pitämättä olevat 
vuorovapaat annetaan antokauden kuluessa. Ellei niitä ole voitu 
antaa, maksetaan vuorovapaaraha.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun