etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.12.2 	Säännöllisiin työvuoroihin rinnastettavat työvuorot

Säännöllisiin työvuoroihin tai työpäiviin rinnastetaan:
-	pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun sijaisena 
toimimisen johdosta enintään 28 kalenteripäivän aikana 
kerrallaan jossakin muussa työaikamuodossa tehdyt 
työvuorot;
-	työvuorot, jotka työntekijä on oikeutettu saamaan palkalliseksi 
vapaaksi 23 §:n kohtien 3 - 8 sekä 24 §:n perusteella;
-	työnantajan määräämän ja kustantaman sekä 
Paperiteollisuuden yleissopimuksen 7.kohdan tarkoittaman 
työnantajan ansionmenetyksen korvauksen piiriin kuuluvan 
koulutuksen ajalle sisältyvät työvuorot, kuitenkin yhteensä 
enintään 20 työvuoroa verotusvuoden aikana;
-	Paperiliiton hallituksen, liittovaltuuston ja liittokokouksen ajalle 
sisältyvät työvuorot;
-	työvuorot, joilta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa;
-	jos työvuorojärjestelmän mukaisesta tehdystä työvuorosta 4 
tuntia tai enemmän sisältyy kausipalkkaan, ansaitaan siltä 
vuorovapaita kyseessä olevan työaikamuodon mukaisesti;
SOV. Samasta työvuorosta ansaitaan ainoastaan yhden työaikamuodon mukaisesti vuorovapaita, jos työaikamuoto muuttuu keskellä työvuoroa.
- vuorovapaat, jotka pidetään antokauden jälkeen; - tes-seisokkiaikoina työskentelystä ansaitut vuorovapaat (6.8.13) sen työaikamuodon työvuorojen mukaisesti, jossa vuorovapaa on pidetty; - työaikalain 23 §:n (lisä- ja ylityökorvaus vapaa-aikana) perusteella vapaana annettavaksi sovitut työvuorot; - enintään 12-tuntisia työvuoroja koskevan paikallisen sopimuksen perusteella annettavat tasaamisvapaat.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun