etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.3 	Arkipyhäviikot

6.3.1 	Säännöllinen työaika arkipyhäviikkoina

Arkipyhäviikolla arkipyhäksi sattuvan juhlapäivän aaton ja 
lauantain säännöllinen työaika on 8 tuntia.
Vapaapäiviä päivätyössä ja keskeytyvissä työaikamuodoissa 25 
ja 35 ovat pääsiäislauantai, uudenvuodenpäivä-, vapunpäivä- ja 
itsenäisyyspäiväviikon lauantai, pääsiäisen, helatorstain ja joulun 
jälkeinen lauantai, sekä loppiaisen johdosta, mikäli loppiainen on 
muuna arkipäivänä kuin lauantaina, elleivät tuotantotekniset syyt 
muuta vaadi.

Vappu on päivätyössä (tam 15, 16) ja keskeytyvässä 
vuorotyössä (tam 25, 26, 35, 36) vapunaatosta kello 14.00 
alkaen vapaapäivä.

Päivätyössä (tam 15, 16) ja keskeytyvässä vuorotyössä (tam 25, 
26, 35, 36) juhannusviikon keskiviikon klo 22.00 ja 
juhannusaaton klo 06.00 sekä jouluaaton aaton klo 22.00 ja 
jouluaaton klo 06.00 välinen aika voi olla säännöllistä työaikaa, 
jolta maksetaan kausipalkan lisäksi 200 %:n korotusosa.

Päivätyössä (tam 15, 16) ja keskeytyvässä vuorotyössä (tam 25, 
26, 35, 36) voidaan antaa edellä mainittuna aikana vuorovapaa, 
jolta maksetaan 100 %:n korotusosa. Jalostustehtaan- ja 
osaston työntekijän vuorovapailta maksettava korvaus 
määräytyy kuitenkin 6.12.5 kohdan mukaisesti.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun