etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.3.2 	Keskeytyvä vuorotyö (tam 25, 26, 35, 36) sunnuntaina, 
arkipyhinä ja niihin liittyvinä vapaapäivinä

Tilapäisestä koko työosaston työskentelystä keskeytyvässä 
vuorotyössä sunnuntaina, arkipyhinä tai niihin välittömästi 
liittyvinä vapaapäivinä on sovittava pääluottamusmiehen tai 
asianomaisen osaston luottamusmiehen kanssa viimeistään 
kolme päivää ennen kyseistä päivää.

SOV. Tätä kohtaa ei sovelleta, kun on kyse viikoittaisen ylityön teettämisestä vain osalla työntekijöistä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun