etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.4.2 	Töiden aloittaminen ja lopettaminen tes-seisokkeina

Riippumatta 6.4.1 kohdassa mainituista töiden keskeyttämistä ja 
aloittamista koskevista aikamääristä tulee puuhiomoiden, 
selluloosatehtaiden happo- ja lipeäosastojen ja niihin 
verrattavien, paikallisesti sovittavien osastojen työntekijöiden 
saapua työhön niin ajoissa, että koko tehtaan käynti pääsee 
määräaikana alkamaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun