etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.4.4 Töiden jatkaminen tes-seisokkina

Joulu- tai juhannusseisokkiajat ovat edellä 6.4.1 kohdassa 
määrätystä poiketen niiden työntekijöiden säännöllistä työaikaa, 
joiden työ jatkuu tes-seisokin ajan.

Työnantajan tulee ilmoittaa työvuorojärjestelmän mukaisesta 
työskentelyn jatkamisesta tes-seisokkina asianomaisille työtään 
jatkaville työntekijöille vähintään kaksi viikkoa ennen seisokin 
alkamista. Pääluottamusmiehelle ja työskentelyä jatkavien 
työosastojen osaston luottamusmiehelle varataan mahdollisuus 
esittää mielipiteensä työskentelystä seisokkiaikana ennen 
työnantajan ilmoituksen antamista. Liitot suosittelevat, että 
samassa yhteydessä sovitaan vuorovapaiden antamisen 
yleisistä periaatteista. Seisokin aikainen työskentely tapahtuu 
ilmoitetun mukaisesti riippumatta viimemainitun neuvottelun 
lopputuloksesta.

Työnantajalla on oikeus peruuttaa ilmoituksensa tes-
seisokkityöskentelystä ilmoituksen jälkeen syntyneen 
ylivoimaisen esteen aiheuttamasta syystä viimeistään seitsemän 
vuorokautta ennen tes-seisokkityöskentelyn alkamista.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun