etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.5 	Lepoajat

6.5.1 	Päivittäinen lepoaika

Päivätyössä työntekijällä on tunnin lepoaika, joka ei ole työaikaa. 
Tänä aikana työntekijä voi poistua työpaikaltaan. Paikallisesti 
voidaan sopia puolen tunnin lepoajasta. Lauantaisin tai 
arkipyhien aattoina ei lepoaikaa pidetä.

Vuorotyössä työntekijällä on 20 minuutin ruokailutauko työaikana 
tähän tarkoitukseen varatussa tilassa, ellei riittävän pitkiä taukoja 
ruokailua varten muuten synny.

Sovittaessa yli yhdeksän tunnin työvuoroista, sovitaan samalla 
työssä jaksamista edistävästä tauotuksesta.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun