etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.8.10 	Uusi työntekijä (tam 37)

Keskeytymättömässä vuorotyössä uudelle työntekijälle ei 
pääsääntöisesti anneta ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 
vuorovapaita, mutta hän ansaitsee vuorovapaita normaalisti.
 
Oman vuoron ollessa vuorovapailla uuden työntekijän 
säännöllisten työvuorojen lukumäärä on tänä aikana sama kuin 
työvuorojärjestelmän vuorovapaiden lukumäärä. Näiltä 
työvuoroilta maksettava palkka sisältyy kausipalkkaan.

SOV. Oman vuoron ollessa vuosilomalla tai vuorovapailla uudelle työntekijälle annetaan henkilökohtainen työtuntijärjestelmä mahdollisimman aikaisin. Mikäli työtuntijärjestelmää ei ole ilmoitettu, vuorovapaat annetaan työvuorojärjestelmän mukaisesti. Vapaajakson aikana uuden työntekijän työpäivinä voidaan käyttää kaikkia päiviä lukuun ottamatta vapaajakson ensimmäistä ja viimeistä vuorokautta.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun