etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.8.13.3 Korjaus- ja eräät aloittamis- ja lopettamistyöt tes-seisokkina

Korjaustyöt tai työt, jotka pääluottamusmiehen kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla tilapäisesti tehdään tes-seisokkiaikana, eivät 
oikeuta vuorovapaisiin. Vuorovapaita ei ansaita sellaisista 
muussa kuin omassa työvuorossa tehtävissä lopettamis- ja 
aloittamistöistä, jotka työntekijä tekee välittömästi tes-seisokkia 
edeltäneen työvuoronsa jälkeen tai välittömästi ennen seisokin 
jälkeistä työvuoroaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun