etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.8.13.4 Tes-seisokkityöskentelystä ansaittujen vuorovapaiden 
antaminen

Tes-seisokkityöskentelystä ansaittavat vuorovapaat annetaan 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asianomaisen tes-
seisokin päättymisestä, jollei paikallisesti ole sovittu muusta 
antoajasta.

Työnantajan tulee ilmoittaa tässä kohdassa tarkoitettujen 
vuorovapaiden antamisesta vähintään viikkoa etukäteen.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työntekijän aloitteesta 
kunkin tes-seisokista ansaittavan vuorovapaan korvaamisesta 
kahdeksan tunnin keskituntiansiota vastaavalla 
rahakorvauksella. Mikäli sopimus on tehty ennen tes-seisokin 
alkamista, korvaus maksetaan tes-seisokin ajalta maksettavan 
palkan yhteydessä. Muussa tapauksessa korvaus maksetaan 
sen palkkakauden palkanmaksun yhteydessä, jolloin korvausta 
koskeva sopimus on tehty.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun