etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.8.3 	Työvuorojärjestelmä (tam 37)

Työvuorojärjestelmä perustuu 20 vuorokauden jaksoihin 
seuraavasti:

iiii-aaaa-yyyy--vvv-

tai

aaaa-iiii-yyyy--vvv-

SOV. Työvuorojärjestelmä voi sisältää 60 vuorokauden jakson, jossa vuorovapaiden tai vuosiloman antamiseksi on 14 vuorokauden vapaajakso. Työvuorojärjestelmän sisältämä 60 vuorokauden jakso voidaan paikallisella sopimuksella jakaa kolmeksi 20 vuorokauden jaksoksi.
Lyhyt vuorokierto Työvuorojärjestelmä voi edellä todetusta poiketen olla paikallisesti sopimalla 20 vuorokauden jaksossa lyhyenä kiertona seuraava: aaiiyy-vv-aaiiyy--v- Kokeilujakso Työvuorojärjestelmä voidaan sopimuskauden aikana toteuttaa lyhyenä kiertona työnantajan päätöksellä enintään 1 vuoden mittaisen kokeilujakson ajan. Kokeilujakso on tarkoituksenmukaista aloittaa verotusvuoden alusta. Ennen lyhyen vuorokierron käyttöönottoa on asiasta neuvoteltava pääluottamusmiehen ja niiden osastojen luottamusmiesten kanssa, jota lyhyen kierron kokeilu koskee. Kokeilujakson alkamisesta on ilmoitettava 2 kuukautta ennen sen alkamista. Kokeilujakson jälkeen lyhyttä vuorokiertoa voidaan jatkaa siitä paikallisesti sopimalla. 12-tuntiset työvuorot Keskeytymättömän vuorotyön (tam 37) työvuorojärjestelmä voidaan järjestää myös 12-tuntisin työvuoroin paikallisesti siitä sopimalla noudattaen liitteenä olevaa pöytäkirjaa 12-tuntisten työvuorojen käyttöönottamisesta.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun