etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.8.4 	Työvuorojärjestelmän valinta (tam 37)

Työnantaja valitsee käytettävän työvuorojärjestelmän ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet kuten kesätyövoiman 
saatavuus, järjestelyiden edellyttämät ammattitaitovaatimukset 
ja henkilökunnan mielipiteet. Koko tehdasta koskevana otetaan 
käyttöön yksi järjestelmä.

Vaihtoehto 1

Vuoro jaetaan kesäajaksi enintään viiteen ryhmään siten, että jokainen ryhmä saa eri aikaan yhtäjaksoisen 26 vuorokauden vapaajakson 18.5. - 16.9. välisenä aikana. Järjestelmässä on jokaisen yövuorojakson jälkeen 6 vuorokauden vapaajakso.
Vaihtoehto 2
Kesäajaksi muodostetaan kuudes vuoro. Tällöin kukin vuoro saa yhtäjaksoisen 22 vuorokauden vapaan 26.5. - 4.9. välisenä aikana. Järjestelmässä on jokaisen yövuorojakson jälkeen 6 vuorokauden vapaajakso.
Paikallisesti voidaan sopia edellä mainitusta poikkeavan työvuorojärjestelmän käyttöönotosta edellyttäen, että työehtosopimuksen mukainen työaika toteutuu ja työajan lyhennyksen yhteydessä 28.12.1988 sovitut periaatteet otetaan huomioon. Lomittajille voidaan laatia vaihtoehtojen 1 ja 2 pohjalta erillinen työvuorojärjestelmä eri vuoroissa olevien työntekijöiden lomituksen järjestämiseksi. Lomittajien työvuorojärjestelmä voi sisältää 6, 22 tai 26 vuorokauden vapaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun