etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.8.8 	Vuorovapaan antaminen (tam 37)

Vuorovapaiden antokausi on verotusvuosi. Vuorovapaat 
annetaan ensisijaisesti työntekijän oman työvuorojärjestelmän 
mukaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ne annetaan muuna 
työnantajan määräämänä ajankohtana. Vuorovapaiden 
antokauden päättyessä pitämättömät vuorovapaat korvataan 
maksamalla vuorovapaaraha antokauden päättymistä 
seuraavana palkanmaksupäivänä. Vuorovapaat voidaan antaa 
seuraavan vuoden puolella työntekijän kanssa niin sovittaessa.

SOV. Siirtotapausten, poissaolojen ja vastaavien johdosta voidaan vuorovapaiden antamiseen tehdä muutoksia. Vuorovapaat tulisi antaa siten, että ansaintakauden päättyessä työntekijä olisi saanut kaikki ansaitsemansa vuorovapaat, mutta myös tehnyt liikaa pitämänsä takaisin. Kun vuorovapaita ei ole voitu antaa työvuorojärjestelmän mukaisesti ja ne siirtyvät myöhemmin annettaviksi, on keskeytymättömässä vuorotyössä pyrittävä antamaan vähintään neljä vuorovapaata kerrallaan, jolloin ne annetaan neljän peräkkäisen työvuoron jaksossa.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun