etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.9 	Päivätyö, keskeytyvä 2-vuorotyö sekä jatkuva 1- ja 2-vuorotyö 
(tam 15, 16, 25, 26, 17 ja 27)

6.9.1 	Säännöllinen työaika päivätyössä (tam 15, 16)

Säännöllinen työaika päivätyössä on 8 tuntia vuorokaudessa ja 5 
päivää viikossa tai enintään 2 viikon pituisena ajanjaksona 
keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Paikallisesti voidaan sopia kuitenkin enintään 12 tunnin 
säännöllisestä vuorokautisesta työajasta. Työajan tulee tällöin 
tasoittua keskimäärin enintään 40 tuntiin enintään 52 viikon 
tasoittumisjakson aikana.

Mikäli työsäännöissä ei ole toisin määrätty tai asiasta 
paikallisesti toisin sovita, työaika alkaa päivätyössä klo 07.00 ja 
päättyy klo 16.00.

Lauantaisin tai arkipyhien aattoina alkaa työaika päivätyössä klo 
06.00 ja päättyy klo 14.00, ellei paikallisesti toisin sovita. Tällöin 
työvuorokausi vaihtuu normaalista työvuorokaudesta poiketen 
klo 06.00.

Tuotantoteknisten syiden vaatiessa tehdään päivätyötä myös 
pääsiäislauantaina.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun