etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.9.2 	Säännöllinen työaika keskeytyvässä 2-vuorotyössä ja 
jatkuvassa 1- ja 2-vuorotyössä (tam 25, 26, 17 ja 27)

Keskeytyvän 2-vuorotyön sekä jatkuvan 1- ja 2-vuorotyön 
säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 8 
viikon pituisena ajanjaksona keskimäärin enintään 40 tuntia 
viikossa.

Paikallisesti voidaan sopia kuitenkin enintään 12 tunnin 
säännöllisestä vuorokautisesta työajasta. Työajan tulee tällöin 
tasoittua keskimäärin enintään 40 tuntiin enintään 52 viikon 
tasoittumisjakson aikana.

Jatkuvassa 2-vuorotyössä voidaan paikallisesti sopia 
käytettäväksi pääsäännöstä poikkeava ja liittojen hyväksymä 
työvuorojärjestelmä.

Mikäli mahdollista, on sunnuntain ajaksi keskeytyvässä työssä 
viikon toinen vapaapäivä lauantai. Jos toinen vapaapäivä on 
liikkuva, tulee sen ilmetä etukäteen laaditusta 
työtuntijärjestelmästä.

Jos työntekijä, jonka vapaapäivät ovat kiinteitä, tulee sovitusti 
työhön vapaapäivänään, on hänen vapaapäivänsä 
samanaikaisesti sovittava joksikin muuksi saman tai seuraavan 
viikon päiväksi. Tällöin hänen säännöllinen työaikansa ei saa 
ylittää 48 tuntia viikossa eikä keskimäärin 40 tuntia kahden 
peräkkäisen viikon aikana.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun