etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.9.3 	Vuorovapaat päivätyössä (tam 15, 16) 
Vuotuista työaikaa lyhennetään otsikossa mainituissa 
työaikamuodoissa vuorovapaita antamalla. Vuorovapaita 
ansaitaan verotusvuoden (ansaintakausi) aikana tehdyistä 
säännöllisistä työvuoroista tai työpäivistä seuraavasti:

Väh.	16	työvuoroa/työpäivää	= 1	vuorovapaa
"	33	"			= 2	vuorovapaata
"	49	"			= 3	"
"	65	"			= 4	"
"	82	"			= 5	"
"	98	"			= 6	"
"	114	"			= 7	"
"	131	"			= 8	"
"	147	"			= 9	"
"	163	"			= 10	"
"	180	"			= 11	"
"	204	"			= 13	"

SOV. Mikäli työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on sopimuksen tai käytännön perusteella alle 40 tuntia, hän ei ole oikeutettu tämän kohdan mukaisiin vuorovapaisiin. Mikäli työntekijä saa paikallisen sopimuksen tai käytännön perusteella pidemmän kuin 30 päivän vuosiloman tai säännöllisesti vuosittain toistuvia ylimääräisiä vapaapäiviä, vähennetään tällaiset loma- ja vapaapäivät tämän kohdan perusteella ansaituista vuorovapaista.
Vuorovapaiden antokausi on 1.3. - 28.(29).2. välinen aika. Vuorovapaat annetaan työnantajan määrääminä ajankohtina ja työtuntijärjestelmän mukaisina työpäivinä. Työnantajan tulee ilmoittaa vuorovapaista vähintään kaksi viikkoa ennen niiden antamista. Pitämättömät vuorovapaat korvataan maksamalla vuorovapaaraha antokauden päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä. Vuorovapaat voidaan antaa työntekijän kanssa niin sovittaessa antokauden päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Vuorovapaita voidaan sovittaessa antaa myös etukäteen ennen 1.3. alkavaa antokautta. Mikäli työntekijä on pitänyt liikaa vuorovapaita, voidaan vuorovapaat teettää takaisin jo saman vuorovapaiden antokauden aikana kuitenkin viimeistään antokauden päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Liikaa pidetyt vuorovapaat voidaan työntekijän pyynnöstä vähentää palkasta siten, että kustakin liikaa pidetystä vuorovapaasta vähennetään kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun