etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.9.4 	Vuorovapaat keskeytyvässä 2-vuorotyössä (tam 25, 26)

Vuotuista työaikaa lyhennetään otsikossa mainituissa 
työaikamuodoissa vuorovapaita antamalla. Vuorovapaita 
ansaitaan verotusvuoden (ansaintakausi) aikana tehdyistä 
säännöllisistä työvuoroista tai työpäivistä seuraavasti:

Väh.	16	työvuoroa/työpäivää	=1	vuorovapaa
"	33	"			=2	vuorovapaata
"	49	"			=3	"
"	65	"			=4	"
"	82	"			=5	"
"	98	"			=6	"
"	115	"			=7	"
"	131	"			=8	"
"	147	"			=9	"
"	164	"			=10	"
"	180	"			=11	"
"	204	"			=13,5	"

Vuorovapaat annetaan noudattaen 9.3 kohdan vuorovapaiden 
antamista koskevia määräyksiä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun