etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

6.9.5 	Vuorovapaat jatkuvassa 1- ja 2-vuorotyössä (tam 17, 27)

Vuotuista työaikaa lyhennetään otsikossa mainituissa 
työaikamuodoissa vuorovapaita antamalla. Vuorovapaita 
ansaitaan verotusvuoden (ansaintakausi) aikana tehdyistä 
säännöllisistä työvuoroista tai työpäivistä seuraavasti:

Väh.	14	työvuoroa/työpäivää	= 1	vuorovapaa
"	29	"			= 2	vuorovapaata
"	43	"			= 3	"
"	58	"			= 4	"
"	72	"			= 5	"
"	87	"			= 6	"
"	101	"			= 7	"
"	115	"			= 8	"
"	130	"			= 9	"
"	144	"			= 10	"
"	159	"			= 11	"
"	173	"			= 12	"
"	188	"			= 13	"
"	202	"			= 14	"

Vuorovapaat annetaan noudattaen 9.3 kohdan vuorovapaiden 
antamista koskevia määräyksiä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun