etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

7 §	Yli- ja hätätyö

7.1 	Ylityö

Työntekijää saa pitää hänen suostumuksellaan ylityössä 
työaikalain 18 §:n mukaisesti.

Työaikalain 19 §:ssä tarkoitetun ylityön enimmäismäärä (250 
tuntia) seurataan verotusvuoden pituisena yhtenä ajanjaksona. 
Paikallisesti sovittavan lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia 
verotusvuoden aikana.

SOV. Ylityö on rajoitettava sellaisiin tapauksiin, jotka tuotannon säännöllisen kulun kannalta ovat välttämättömiä eikä töitä voida suorittaa säännöllisenä työaikana.
7.2 Hätätyö Hätätyötä voidaan teettää työaikalain 21 §:n mukaisesti.
SOV. Ratkaisut työaikalain mukaisen hätätyön teettämisestä on tehtävä huolellisesti ja johdonmukaisesti. Määräys hätätyöhön pyritään antamaan olosuhteet huomioon ottaen kirjallisesti. Määräyksessä tulee mainita hätätyönä teetettävä työ ja määräyksen antaja. Määräyksestä annetaan jäljennös työsuojeluvaltuutetulle. Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle varataan mahdollisuus liittää lausuntonsa työsuojeluviranomaiselle tehtävään hätätyöilmoitukseen. Ilmoituksesta annetaan jäljennös työsuojeluvaltuutetulle.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun