etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

8 §	Jalostustehtaita ja -osastoja koskevat määräykset

8.1 	Viikonlopputyöskentely

Jalostustehtaiden- ja osastojen työntekijöiden säännöllinen 
työaika voidaan järjestää 6 §:n määräyksistä poiketen 
paikallisesti siitä sopimalla myös lauantain ja sunnuntain aikana 
tai toisena näistä päivistä muussa kuin keskeytymättömässä 
vuorotyössä (tam 37) tilapäisesti ennalta ilmoitetun enintään 
kahden kuukauden määräajan kestävänä ajanjaksona enintään 
12 tunnin säännöllisinä työvuoroina tai yhtenä työvuorona.

Muist. 1 Jalostustehtailla ja -osastoilla tarkoitetaan työehtosopimuksen numero 43 ammattiryhmittelyn mukaisia K-ryhmän työpaikkoja. SOV. Viikonlopputyöskentelyä ei käytetä sellaisessa tehtaassa, joka normaalisti käy tam 37:ssä. Työtä ei voida järjestää edellä olevalla tavalla pysyvästi seitsemänä päivänä viikossa niin, että viikon alku maanantaista perjantaihin tai lauantaihin käytäisiin esimerkiksi tam 35:ssa tai 26:ssa ja viikonloppu 12 tunnin työvuoroin. Viikonloppuvuoroina työssä voivat olla myös muut kuin tehtaalla vakituisesti työskentelevät työntekijät. Työntekijä ansaitsee pidemmistä säännöllisistä työvuoroista vuorovapaita sen vuorovapaataulukon mukaan, jonka mukaisessa työaikamuodossa työtä asianomaisella osastolla muutoin tehdään. Työvuorojen lukumäärää laskettaessa otetaan kahdeksaa tuntia pidemmät työvuorot huomioon suhteuttamalla työvuoron pituus kahdeksaan tuntiin. Tällöin esimerkiksi yhtä 12 tunnin työvuoroa pidetään 1,5 työvuorona.
8.2 Tuotannon keskeyttäminen pääsiäisenä tai helluntaina Tuotannon keskeyttämisestä pääsiäisen tai helluntain ajaksi jalostustehtaalla ja -osastolla on työnantajan ilmoitettava pääluottamusmiehelle viimeistään 30 vuorokautta ennen juhlapyhän alkua. Tällöin kausipalkka maksetaan vähentämättömänä ja vuorovapaita ei ansaita eikä anneta.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun