etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

III	PALKKAMÄÄRÄYKSET

9 §	Töiden järjestäminen

Kussakin tehtaassa työnantaja määrittää yhteistyössä 
henkilöstön edustajien kanssa miehityksen ja toimintatavat. 
Yhteistyön tavoite on henkilöstön työn sisältöön ja 
tehtäväjärjestelyyn liittyvän asiantuntemuksen kuuleminen 
tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Erityistä 
huomiota yhteistyössä tulee kiinnittää henkilöstön oikeaan 
lukumäärään.

Miehityksen ja toimintatapojen määrityksessä otetaan huomioon 
työntekijöiltä edellytettävät ammattitaitovaatimukset ja 
työturvallisuusnäkökohdat. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun