etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

METSÄTEOLLISUUS RY				PÖYTÄKIRJA
PAPERILIITTO R.Y.

"TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA" -
KESÄHARJOITTELUOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry haluavat omalta osaltaan 
tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, 
ammattistarttilaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua 
työelämään osana "Tutustu työelämään ja tienaa"-
kesäharjoitteluohjelmaa.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista 
kokemusta paperiteollisuudessa toimivien teollisuusyritysten 
toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, 
henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista 
mahdollisuuksista sekä antaa koululaisille mahdollisuus tehdä 
heille sopivaa käytännön työtä.

Tämän vuoksi osapuolet ovat keskusjärjestöjen 14.11.2013 
antaman suosituksen mukaisesti sopineet seuraavaa:

1	Jäljempänä olevat määräykset koskevat peruskoululaisia, 
kymppiluokkalaisia, ammattistarttilaisia ja lukiolaisia, joiden 
työsuhde perustuu "Tutustu työelämään ja tienaa" -
kesäharjoitteluohjelmaan.

2	Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän 
kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 
1.6.-31.8. väliseen aikaan vuosina 2014-2016.

3	"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman 
suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 335 
euroa, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen 
lomakorvauksen. 

4	Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, 
palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja 
koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, 
kymppiluokkalaisiin, ammattistarttilaisiin ja lukiolaisiin, joiden 
työsuhde perustuu tässä pöytäkirjassa tarkoitettuun 
kesäharjoitteluohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen 
työajan pituutta heihin ei myöskään sovelleta 
työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli ne 
vaikeuttaisivat kesätyöharjoitteluohjelman käytännön 
toteutusta.


Helsingissä 28.01.2014


METSÄTEOLLISUUS RY		PAPERILIITTO R.Y.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun