etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

YLEISET PERIAATTEET KUNNOSSAPITOTOIMINTOJEN 
KEHITTÄMISEKSI JA ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTÖN 
VÄHENTÄMISEKSI KUNNOSSAPIDOSSA

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalueella 
kunnossapitotehtävissä olevan työvoiman käytön kehittämiseksi 
ja tehostamiseksi noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita, 
ellei paikallisesti toisin sovita.

1 Tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteet ovat seuraavat:
-	tuotantolaitosten kilpailukyvyn parantaminen,
-	ammattityövoiman tehokkuuden lisääminen,
-	liikkuvuuden lisääminen konsernien suomalaisten 
tehdasyksiköiden välillä
-	alan yrityksien ammattityövoiman käytön edistäminen,
-	ammattityövoiman työtaitojen ylläpitäminen ja lisääminen 
koulutuksella,
-	ansiokehityksen turvaaminen.

2 Työvoiman liikkuvuus

Työvoiman liikkuvuutta edistetään mm. seuraavista syistä ja 
tilanteissa:
-	osaamisen hyödyntäminen,
-	suunnitellut tehdas- ja koneseisokit,
-	nopeita toimenpiteitä vaativat kone- ja laiterikot.

3 Liikkuvan työvoiman työ- ja palkkaehdot

Siirtyvään työntekijään sovelletaan paperiteollisuuden 
työehtosopimusta ja lähettävän tulosyksikön paikallisia 
sopimuksia mukaan lukien mm. olosuhdelisät.
Liikkuvaa työvoimaa ei pidetä työehtosopimuksen mukaisena 
ulkopuolisena työvoimana.

4 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen informointi

Asianomaiset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 
pidetään hyvin informoituna liikkuvasta työvoimasta.

5 Yrityksissä sovittua tai vakiintuneesti sovellettua edellä todettua 
laajempaa liikkuvuutta ei tällä asiakirjalla rajoiteta.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun